Haflingové u nás

 Zakladatelkou je klisna Sani nar. 30.1.1993, zapsána v HPK s ohodnocením 7,2 a její dcera 23/202 Seléné nar. 8.4.1998, zapsána v HPK s hodnocením 7,8. Obě kobylky nám svou přítomností zpříjemňují běžné dny již mnoho let. V létě roku 2014 Sani vystřídala rakouská kobylka Cilka.
Na podzim roku 2010 se stádo rozrostlo o mladou, tehdy dvouletou klisničku Pa ulu ze Selského dvora v Perštejně. (matka Petra, otec 805 Mozart
V únoru 2011 jsme si z Luk u Jihlavy přivezli osmiletou kobylku Kláru (nar. 16.3.2003, zapsána v HPK s bodovým ohodnocením: třída: 7.3, exteriér: 7.30, výkon: 6.63). 

14.6.2011 se Klárce narodil hřebeček (po otci 2687 Nugát) barvy muškátového oříšku a dostal jméno Nutmeg :-)

Od jara 2010 do konce roku 2014 u nás působil plemenný hřebec Stony 711 a na farmě byla registrována připouštěcí stanice Žalmanov ... 

8.6.2012 se narodil kobylce Paule hřebeček Steven. 

23.6.2012 se narodil kobylce Kláře hřebeček StonekOtcem obou krásných hříbat je náš plemeník  Stony 711 .

 

... a jedno zimní video (Nutmeg, Steven, Klára, Stonek, Paula a Stony711) - zima 2012 - 2013.

 

- Připouštění klisen: v sezoně 2017 nenabízíme.
Připouštíme klisny Hafling i jakékoli jiné, které mají modrý průkaz. Hříbata od klisen, které nejsou zapsány v žádné z plemenných knih Hafling, nebudou mít tedy PP. Původ bude vypsán pouze v modrém průkazu. 
Klisna musí mít negativní vyšetření na infekční anemii, negativní vyšetření na infekční metritidu. 
Klisna musí být očkována proti chřipce dle vakcinačního schématu 
Klisna musí být řádně odčervena 
Klisna musí mít platné veterinární potvrzení, v případě klisen z jiného kraje musí být potvrzeno na KVS 
Připouštěcí poplatek pro klisny Hafling - 2 500,- Kč 
Připouštěcí poplatek ostatních klisen - 2 000,- Kč 
Opakované připuštění v rámci jedné sezony - 1000,- Kč 
Ustájení připouštěné klisny první 3 dny zdarma, za každý další den 50,- Kč